Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye

Bemutatkozás

Intézményünk, a Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Veszprém megyében, Noszlop községben található, amely Ajka, Devecser és Pápa városa felől autóbusszal megközelíthető település. A rehabilitációs intézmény 2002 óta folytatja itt terápiás tevékenységét.

Az ellátottak köre


16 - 55 éves szenvedélybetegek: alkohol-, drog-, gyógyszer-, játékautomata függő férfiak.
Férőhelyek száma: 27 fő.

Az intézmény egy kétszintes családi ház, mely a törvényi előírásoknak megfelelően akadálymentesítve van. Az intézményhez nagy udvar, kert, istálló és egyéb gazdasági épületek tartoznak, ahol az ellátottak munkaterápia keretében kertészkednek és állatokat tartanak. A lakóház földszintjén található étkező, melegítőkonyha, raktár, iroda, foglalkoztató, orvosi rendelő, nővérszoba, konditerem, betegszoba. Az első emeleten öt, a második emeleten három lakószoba van kialakítva, két, három, illetve négy ággyal. A szobák az intézmény által biztosított bútorokkal vannak berendezve, emeletenként illemhely illetve zuhanyzó van.

Terápiás filozófia

Addig, amíg valaki nem képes az érzéseiről, életéről, problémáiról beszélni, amíg nem hajlandó elfogadni a segítséget, hogy egyedül ebből nem lehet kikeveredni, addig reménytelen a betegségből való felépülés. Első tehát az őszinteség, a másik, hogy kész legyen az ember odafigyelni másokra, továbbá legyen benne hajlandóság életének megváltoztatására. Az intézmény magát szermentes közösségként értelmezve szakmai és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőnek abból a célból, hogy a lakók saját életdöntésük alapján a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával megszabadulhassanak függőségüktől. Célunk nemcsak józan, de céltudatos, teljes értékű, alkotó életvezetés kialakítása.

Terápiába kerülés feltételei

Az intézménybe a jelentkezés önkéntes, a jelentkezők az Alkohol-Drogsegély Ambulancián (Veszprém) előzetes időpont egyeztetés után vesznek részt felvételi beszélgetésen. Veszprém 100 km-es körzetéből jelentkező betegek előgondozása is az ambulancián zajlik. A távolabbi régiókból érkezők előgondozása, a helyi családsegítő szolgálatok és krízisközpontok közreműködésével történik. A józan, szermentes élet elérését ösztönző motiváción túl, az intézménybe kerülés alapfeltétele a sikeres pszichológiai illetve pszichiátriai alkalmassági vizsga, amelyet az intézmény pszichiáter - addiktológus főorvosa valamint az
Alkohol - Drogsegély Ambulancia pszichológusai végeznek. Sikeres alkalmassági vizsgálat esetén a leendő lakó azonnal beköltözhet az intézménybe.

Terápiás program bemutatása

A terápiás közösség egy olyan erősen strukturált környezetet jelent, mely jól körülírható erkölcsi és etikai határokkal jellemezhető. A közösségben a felépülés és a fejlődés szerves részét képezik a szankciók és a büntetőintézkedések éppúgy, mint a különböző státuszok és kiváltságok szerzése (fázisváltások, kísérés, eltávozás). A lakók fejlődésének elősegítése szempontjából különös jelentőséggel bír az a tény, hogy a közösség tagjaiként az egyének egy önmaguknál nagyobb egység részeivé válnak. A terápiás közösség tagjai inkább családtagnak, mint intézeti kezelés alatt álló páciensnek számítanak. Az egyes tagok jelentős szerepet vállalnak a közösség irányításában, és a többi tag számára követendő példaképként tevékenykednek (pozitív szerepmodell). Az egyes tagok és a munkatársak igyekeznek hangsúlyozni, hogy az egyén önmaga felelős saját életéért és személyes fejlődéséért. Habár a közösség tagjai a munkatársak támogatását élvezik, a feladatok intézményen belül történő megosztása azt jelenti, hogy minden egyén köteles energiát fektetni a közösség építésébe, ami gyakran magát a túlélést szolgálja. A társak részéről érkező nyomás folytán a jó emberismereten alapuló kritika gyakran pozitív irányú változásra ösztönöz. Ezt a változást a közösség tagjaiban és a munkatársakban kialakult elvárások és elkötelezettség is elősegítik. A közösségi keretek között az ember, a csoport és az egyén között zajló kölcsönhatáson keresztül ismerheti fel saját problémáit. Ugyanakkor a tapasztaláson keresztüli tanulás, a siker, a bukás, illetve a következmények megtapasztalása olyan erős hatást gyakorolnak az egyénre, amellyel tartós változásokat lehet elérni. A program működésében hangsúlyt fektetünk még a munkaterápiára, így kisgazdaságként működve, rendszeres és tevékeny életvitelre ösztönözzük a gondozottakat. Intézményünkben több más, kreatív tevékenység gyakorlására is van lehetőség.

A terápia időszakai

Próbaidő: ideje egy hónap (első hónap)

Célja a terápiás közösség, a terápiás program, a házirend és a ház megismerése, biztonságérzet kialakítása, a megszokott közegtől való elszakadás, a mentális és érzelmi folyamatok, valamint az ítélőképesség és a magatartás feletti kontroll helyreállítása. A próbaidő szerves része az akut elvonás súlyos tünetei által előidézett állapotból való felépülés, valamint nagy szerep jut az egyéb heveny testi és pszichoszociális problémák kezelésére. További cél a motiváció fokozása, megtartása. Ebben az időszakban a lakó levelet kaphat, de azt nem írhat, nem telefonálhat, nem fogadhat látogatót és csak rendkívüli esetben, kísérővel hagyhatja el az intézményt (pl.: bírósági tárgyalás, sürgős orvosi ellátás).

Első fázis: időtartama két hónap (2-3. hónap)

A terápiás program első, legfontosabb eleme annak megértése, hogy a szenvedélybetegség halálos, családi, gyógyíthatatlan, progresszív betegség. Lehetősége nyílik a lakónak arra, hogy saját maga értékelje ki a függőséggel és a társfüggőséggel összefüggő viselkedését, ilyen módon elősegítve a betegség és az abból adódó problémák megoldásának megkezdését. Az első fázis célja még a kár- és készségfelmérés; a megfelelő önismeret elsajátításának kezdeti lépései; készség és empátiafejlesztés; az alapvető terápiás eszközök alaposabb megismerése (lásd a függelékben), azok gyakorlati alkalmazásának elkezdése; foglalkoztatási területek megismerése; az adott fázishoz tartozó csoportokon való aktív részvétel, egyéni terápiás terv kidolgozása.

Második fázis: időtartama három hónap (4-6. hónap)

A betegségtudat kialakulása után a következő lépés annak elfogadása, hogy a felépülés egy életre szóló program, hiszen minden esetleges újbóli fogyasztás tragikus következményekkel járhat. Meg kell tanulni élni a betegséggel, tehát folyamatosan tudatossá kell válnia, melyek azok a dolgok, amelyektől távol kell maradni és melyek azok, melyek mindig fontosak lesznek a visszaesés elkerülése végett. A józan, szermentes élet értékké válása elengedhetetlen terápiás célként jelenik meg. A felépülésnek ebben a szakaszában a stressz kezelés és a pótcselekvések kerülése sarkalatos kérdésnek számít. Ebben a fázisban is tovább folyik az egyéni terápiás terv nyomon követése, értékelése, ezzel egyidejűleg a megoldások keresése, a készségfejlesztés. Kiemelkedő jelentőséget kap a felelősségterületek vállalása (kísérés, csoportvezetés, koordinátori teendők, terápiás eszközök folyamatos használata, az alacsonyabb fázisban lévők bátorítása, segítése, az intézmény értékeinek képviselete tettben és szóban). A fázis végéhez közeledve egyes első fázisos csoportok vezetését a második fázisú lakók végzik a munkatársak mindenkori jelenlétében, adott esetben segítségével.

Harmadik fázis: időtartama három hónap (7-9. hónap)

Ebben a fázisban elsődleges cél a kiegyensúlyozott és józan élet fenntarthatóságának megtervezése és megvalósítása. Ehhez a visszaesésre figyelmeztető jelek azonosítására, a mindennapos problémamegoldásra és hatékony életvitelre van szükség. A harmadik fázisban levőknek ezért egy olyan, a józanság köré szerveződő életvitelt kell kialakítani, amelyben a stressz kézben tartása, a problémák megoldása és az őszinte személyes kapcsolatok ápolása minden esetben elsőbbséget élvez. Ez a fázis a gyakorlati intézkedések és lépések ideje is, az intézményből való kiköltözés előkészítése. Munka és/vagy albérletkeresés, családi viszonyok további rendezése, stabilizálása az intézmény által biztosított kereteken belül.

Negyedik, kiléptető szakasz: (10-12. hónap)

A negyedik fázisban közvetlenül nem vesznek részt a közösség irányításában, heti terv alapján a hét minden hétköznapján a rehabilitáció befejezése utáni időszak előkészítését szolgáló ügyintézésekre mehetnek. A 11-12. hónapban a lakó két alkalommal 10 napra kimenőterv alapján elhagyhatja az intézményt. (Családi kapcsolatok, munkahely, lakhatási lehetőségek és a társadalomba való visszailleszkedés előkészítése céljából.)

A költségek:

A terápia teljes mértékben ingyenes. 

Alappillérek:

Mindegyik alappillér összefügg. Ha valamelyiket nem működtetem, az kihat a többi működésére.

Őszinteség

Tisztelet

Alázat

Elfogadás

Szeretet

Elterelés:

Intézményünkben lehetőség van az elterelés elvégzésére.

Rólunk írták

“Ismételten eltelt 1 év. De ez más. A mai világban azt mondjuk repül az idő, és elmúlást érzünk.
Inkább keressük benne a negatívumot....ilyenek vagyunk.
Viszont számomra, és társaim számára csodálatos és hálás érzés, ha most is éppen azt tapasztaljuk,
hogy józanok vagyunk, és a felépülés végtelen lehetőségeit hajkurásszuk.
Köszönet mindenkinek.
8 év.
Üdvözlettel:
Milán”

“Sokat köszönhetek a noszlopi rehabháznak. Szellemileg erősen leépülve léptem át a küszöbön, nem tudtam
már a kinti világban funkcionálni. Noszlopon döbbentem rá, hogy 25 évet éltem le anélkül,
hogy szembenéztem volna a problémáimmal vagy egyátalán magammal. Ott tanultam meg,
hogy az önismeret mennyire fontos az ember életében.
Azóta szembe tudok nézni a problémáimmal anélkül, hogy szerhez nyúlnék.
Jelenleg külföldön dolgozom, nyelvet tanulok és boldog kapcsolatban élek.
Köszönöm a segítséget és a máig tartó támogatást.”
C. Á.

“Az elmúlt józanul töltött idő után egyfajta végkövetkeztetésként néhány gondolat. Nem lettem szebb,
mi több nem lettem okosabb sem. De valahogy ha nem is jobb, de más ember lettem,
a Noszlopon eltöltött röpke 17 hónap alatt. A folyamat maga nem egyszerű és nem könnyű, dehát semmi sincs ingyen.
Hálás vagyok mindazoknak, akik segítettek és segítenek mind a mai napig ebben az intézményben a hozzám hasonló,
keményfejű, megrögzött, megtévedt emberkéknek.
Rengeteg mindent kaptam és hoztam magammal, ami segít, hogy reálisan lássam a világot;
békét kötöttem magammal, ez egyedül nem ment volna.
Nem szeretném, hogy promóként hasson, de ha nekem sikerült, bárkinek sikerülhet.
A fent említett intézmény ebben maximális segítséget nyújt.”
Sz. O.

Elérhetőség